Erciyes Üniversitesi Etik Kurulu Duyurular ve Haberler Tümü

ÖNEMLİ DUYURU

Başvurular, 2 Ocak 2019 tarihinden itibaren yenilenmiş olan web sayfamız içeriğine (Yönetmelik-Yönerge, Başvuru Kılavuzu, Başvuru Formu, Ek Belgeler ve Diğerleri) göre yapılmalıdır. ....

27/12/2018
Etik Kurul Başvuru Formlarının toplantı tarihinden en az yedi (7) iş günü öncesi teslim edilmesi gerekmektedir.

Etik Kurul başvuru dosyalarının toplantı tarihinden en az yedi (7) iş günü öncesi teslim edilmesi  gerekmektedir. ....

27/12/2018
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Hakkında Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen duyurudur. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sayı: 71146310-[ Kurum içi ] Konu: Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları DUYURU Bilindiği üzere 13 Nisan 2013 tarih ve 286....

19/12/2018
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2015/1239 sayılı kararı ile 25.06.2014 tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aşağıda yer....

28/07/2016