Etik Kurul Başvuru Formlarının toplantı tarihinden en az yedi (7) iş günü öncesi teslim edilmesi gerekmektedir.